Ορθοπεδικός, Χειρουργός Ώμου - Αγκώνα, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

MOEBIUS ULF
Ορθοπεδικός - Χειρουργός Άνω Άκρου
Covid-19
Προπληρωμή Test