Ορθοπεδικός, Κλινικής Άνω Άκρου Μικροχειρουργικής, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Μισιτζής Διαμαντής
Ορθοπεδικός - Χειρουργός Άνω Άκρου