Ακτινοθεραπευτής - Ογκολόγος, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

ΜΙΣΑΗΛΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
Ακτινοθεραπευτής - Ογκολόγος
Covid-19
Προπληρωμή Test