Νευροχειρουργός, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Μηντέλης Αποστόλος
Νευροχειρουργός
Covid-19
Προπληρωμή Test