Ακτινοδιαγνώστης, Επιστημονικός Συνεργάτης, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Μηλιάκου Κονδύλω
Ακτινοδιαγνώστης
Covid-19
Προπληρωμή Test