Γενικός Χειρουργός, Χειρουργός Ενδοκρινών Αδένων, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Μιχαλόπουλος Νικόλαος
Γενικός Χειρουργός
Covid-19
Προπληρωμή Test