Ακτινοδιαγνώστης, Επιμελητής Τμήματος Αξονικής & Μαγνητικής Τομογραφίας, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Μιχαηλίδης Γιώργος
Ακτινοδιαγνώστης