Παθολόγος, Αναπληρωτής Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Μεσισκλής Παναγιώτης
Παθολόγος