Γαστρεντερολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Μερίκας Εμμανουήλ
Γαστρεντερολόγος