Παθολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης, Ιατρικό Περιστερίου

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Μελά Δέσποινα
Παθολόγος
Covid-19
Προπληρωμή Test