Χειρουργός, Επιστημονικός Συνεργάτης, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Μαυρομμάτης Χρήστος
Γενικός Χειρουργός