Παιδίατρος, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Μαυρίδης Παναγιώτης
Παιδίατρος - Νεογνολόγος
Covid-19
Προπληρωμή Test