Ειδικός Χειρουργός Μαστού, Διευθυντής Κλινικής Μαστού, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Μαρκόπουλος Χρήστος
Χειρουργός Μαστού
Covid-19
Προπληρωμή Test