Γαστρεντερολόγος, Αναπλ. Διευθυντής Γαστρεντερολογικής Κλινικής, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Μαργαντίνης Γεώργιος
Γαστρεντερολόγος
Covid-19 testing
Προπληρωμή