Υπεύθυνη Μικροβιολογικού Τμήματος Κεντρικών Εργαστηρίων, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

ΜΑΡΑΝΤΙΔΟΥ ΑΛΙΚΗ
Βιοπαθολόγος
Covid-19
Προπληρωμή Test