Παθολόγος, Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής, Ιατρικό Π.Φαλήρου

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Μαραγκογιάννης Ζαχαριάς
Παθολόγος