Ορθοπεδικός, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Μάντζης Λάζαρος
Ορθοπεδικός
Covid-19
Προπληρωμή Test