Επεμβατικός Καρδιολόγος - Ηλεκτροφυσιολόγος,Υπεύθυνη Τμήματος Ηλεκτροφυσιολογίας, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

ΜΑΝΤΖΙΑΡΗ ΛΙΛΙΑΝ
Καρδιολόγος - Ηλεκτροφυσιολόγος