Ενδοκρινολόγος, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Μανάνη Χριστίνα
Ενδοκρινολόγος
Covid-19
Προπληρωμή Test