Νευρολόγος, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

ΜΑΜΑΛΟΥΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Νευρολόγος
Covid-19
Προπληρωμή Test