Ορθοπαιδικός, Επιστημονικός Συνεργάτης, Ιατρικό Περιστερίου

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Μαλαχιάς Μιχαήλ – Αλέξανδρος
Ορθοπεδικός