Ουρολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Μακρυχωρίτης Κωνσταντίνος
Ουρολόγος
Covid-19
Προπληρωμή Test