Αγγειοχειρουργός, Επιστημονικός Συνεργάτης, Ιατρικό Ψυχικού

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

ΜΑΚΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
Αγγειοχειρουργός