Αγγειοχειρουργός, Επιστημονικός Συνεργάτης, Ιατρικό Ψυχικού

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

ΜΑΚΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
Αγγειοχειρουργός
Covid-19
Προπληρωμή Test