Ογκολόγος, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Μακραντωνάκης Παρίσης
Ογκολόγος