Νευροχειρουργός, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

ΜΑΓΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Νευροχειρουργός