Επεμβατικός Ακτινολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης, Ιατρικό Π.Φαλήρου

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Λόξας Διονύσιος
Επεμβατικός Ακτινολόγος