Λοιπές υπηρεσίες

ΔΗΛΩΣΗ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΝΕΟΓΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙO

Η δήλωση γέννησης πραγματοποιείται αποκλειστικά και μόνο από τους γονείς (ένας από τους δύο) από την επόμενη ημέρα της γέννησης και εντός 10 ημερολογιακών ημερών.

Μετά τις δέκα ημέρες κυρώνονται πρόστιμα μέσω της Οικονομικής Εφορίας που ανήκετε βάσει του νόμου 4144/2013 αρ.4 παρ.15 (σε αντικατάσταση του αρ.49 ν.344/1976).

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

  1. Πρωτότυπες ταυτότητες των δύο γονέων και φωτοτυπίες αυτών. Οι αλλοδαποί αντί για ταυτότητες μπορούν να προσκομίσουν τα διαβατήριά τους που είναι σε ισχύ.
  2. Πρωτότυπη και πρόσφατη Ληξιαρχική Πράξη Γάμου με ημερομηνία έκδοσής της εντός έξι (6) μηνών. Οι αλλοδαποί εφόσον ο γάμος τους έχει πραγματοποιηθεί σε χώρα του εξωτερικού θα πρέπει να προσκομίζουν πρωτότυπη και πρόσφατη μετάφραση της Ληξ. Πράξης Γάμου στην ελληνική γλώσσα.
  3. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει γάμος, η δήλωση γέννησης πραγματοποιείται αποκλειστικά από τη μητέρα με την ταυτότητά της και το πιστοποιητικό οικογενειακής της κατάστασης με ημερομηνία έκδοσής του εντός έξι (6) μηνών.
  4. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει γάμος και η μητέρα έχει διαζύγιο, η δήλωση γέννησης πραγματοποιείται αποκλειστικά από τη μητέρα με την ταυτότητά της και την πρωτότυπη και πρόσφατη ληξιαρχική πράξη γάμου με τη λύση (να αναφέρεται δηλαδή το διαζύγιο) με ημερομηνία έκδοσής της εντός έξι (6) μηνών.

ΩΡΑΡΙΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟY

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ, ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 08:00 – 13:00

Γραφείο Δηλώσεων Γεννήσεων εντός ΓΑΙΑ Μαιευτικής-Γυναικολογικής, Κτίριο Β΄, 3ος Όροφος (είσοδος), πλησίον Γραφείου Κινήσεως Γαία.

Τηλ. επικοινωνίας: 2106862780