Χειρουργός - Ουρολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης Κέντρου Ελάχιστα Επεμβατικής Ουρολογικής Χειρουργικής - Ρομποτική Λαπαροσκοπική Ενδοσκοπική Ουρολογία / Γυναικολογική Ουρολογία, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Λογοθέτης Αντώνιος
Ουρολόγος