Λιθοτριψία

Λιθοτριψία

Ο εξωσωματικός λιθοτρίπτης, χρησιμοποιεί ωστικά κύματα για τη θραύση των λίθων χωρίς χειρουργική επέμβαση.

Η επιτυχία, σχετίζεται με την ανατομική κατασκευή του κάθε νεφρού, με το μέγεθος και τη χημική σύσταση των λίθων.

Ο ουρολόγος εστιάζει τα κρουστικά κύματα του λιθοτρίπτη στο σημείο του λίθου, ενώ ο ασθενής είναι ξαπλωμένος.

Από τη σκληρότητα και τη θέση του λίθου που έχει διαπιστωθεί ακτινοσκοπικά και με τη χρήση υπερήχων, ρυθμίζεται η συχνότητα και η ενέργεια των κρουστικών κυμάτων.

Τα λιθιασικά συγκρίματα που προκύπτουν από το σπάσιμο της πέτρας, αποβάλλονται με την ομαλή ροή των ούρων.

Είναι πιθανόν για να κατακερματιστεί ο λίθος να απαιτηθούν περισσότερες από μία και έως και τρεις συνεδρίες εξωσωματικής λιθοτριψίας.

Για τους λίθους εκείνους που δε μπορούν να αντιμετωπισθούν αποτελεσματικά με εξωσωματική λιθοτριψία, έχουν αναπτυχθεί ειδικά ενδοσκόπια και συσκευές λιθοτριψίας εξ’ επαφής, οι οποίες έχουν εκμηδενίσει το ποσοστό των ασθενών που πρέπει να χειρουργηθούν με ανοιχτή επέμβαση.

Η διαδερμική λιθοτριψία είναι μέθοδος κυρίως για τους λίθους που δε μπορούν να αντιμετωπιστούν με την εξωσωματική λιθοτριψία.

Εκτελείται μέσω μίας μικροσκοπικής τομής στη νεφρική χώρα μέσω της οποίας, υπό ακτινοσκοπικό έλεγχο, δημιουργείται ένα στενό κανάλι κατευθείαν στην αποχετευτική μοίρα του νεφρού και στο σημείο το οποίο βρίσκεται ο λίθος.

Ο λιθοτρίπτης που συνεργάζεται άριστα με το νεφροσκόπιο, είναι ο υπερηχολιθοτρίπτης.

Με τη διαδερμική λιθοτριψία μπορούν να αντιμετωπισθούν μεγάλοι και πολύπλοκοι λίθοι του νεφρού.

Οι πλειοψηφία των ασθενών νοσηλεύονται για 2 ή 3 ημέρες και μπορούν να επιστρέψουν στην εργασία τους μετά από μία έως δύο εβδομάδες.