Ορθοπεδικός, Επιστημονικός Συνεργάτης, Ιατρικό Ψυχικού

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Λιασκοβίτης Βάιος
Ορθοπεδικός