Χειρουργός Μαστού, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

ΛΙΑΠΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
Χειρουργός Μαστού
Covid-19
Προπληρωμή Test