Χειρουργός Μαστού, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

ΛΙΑΠΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
Χειρουργός Μαστού