Γενικός Χειρουργός, Αναπληρωτής Διευθυντής Κλινικής Λαπαροσκοπικής Χειρουργικής & Χειρουργικής Ογκολογίας, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Λιάκος Χρήστος
Γενικός Χειρουργός
Covid-19
Προπληρωμή Test