Βιοπαθολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης, Ιατρικό Περιστερίου

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Λιακατά Μελίνα - Βασιλική
Βιοπαθολόγος