Βιοπαθολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

ΛΕΟΝΤΣΙΝΗ ΦΑΝΗ
Βιοπαθολόγος
Covid-19
Προπληρωμή Test