Διευθυντής Ουρολόγος, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Λεντάρης Κωνσταντίνος
Ουρολόγος