Ορθοπεδικός, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Λαζαρίδης Χαράλαμπος
Ορθοπεδικός
Covid-19
Προπληρωμή Test