Παθολόγος - Ογκολόγος, Διευθυντής, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Λασκαράκης Απόστολος
Ογκολόγος
Covid-19
Προπληρωμή Test