Λαπαροσκοπική Κοιλιακή Ορθοπηξία

Η Λαπαροσκοπική Ορθοπηξία είναι μία επέμβαση που διορθώνει την πρόπτωση του ορθού αλλά όταν γίνει ως «Κοιλιακή-Ventral Rectopexy», δηλαδή με παρασκευή ανάμεσα στο ορθό και τον κόλπο, διορθώνει και άλλα συνυπάρχοντα προβλήματα στις γυναίκες, όπως ορθοκήλη (δημιουργία προσεκβολής του ορθού μέσα σον κόλπο) και εντεροκήλη (πρόπτωση του λεπτού εντέρου ανάμεσα στον κόλπο και το ορθό).

Για αυτό προτιμάται στις γυναίκες. Αν έχουν προηγηθεί γυναικολογικές εγχειρήσεις προτιμάται μία ελαφρά παραλλαγμένη επέμβαση η λαπαροσκοπική οπίσθια ορθοπηξία.

Γίνεται κινητοποίηση του ορθού από τον κόλπο, ανάταξη της πρόπτωσης και χρησιμοποιείται ένα πλέγμα για ανάρτηση του ορθού από το ιερό οστούν. Κλείνεται κατόπιν το περιτόναιο για να προληφθούν περαιτέρω προπτώσεις, τα στάδια της επέμβασης φαίνονται στα διαγράμματα.

Η επέμβαση γίνεται λαπαροσκοπικά, διαρκεί περίπου 2 ώρες, είναι μία πολύ τεχνική επέμβαση αλλά όχι μεγάλης βαρύτητας, ο ασθενής μπορεί να φάει και να πιεί αμέσως και παίρνει εξιτήριο σε 2 ημέρες. Τα αποτελέσματα είναι γενικά εξαιρετικά.