Λαπαροσκοπική Χειρουργική Ογκολογία

Η εξέλιξη της τεχνολογίας τα τελευταία 10 χρόνια με τη βελτιστοποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας, των μικροεπεμβατικών εργαλείων αλλά και η εκπαίδευση των νέων χειρουργών στη λαπαροσκόπηση, έχουν επιτρέψει να πραγματοποιηθούν λαπαροσκοπικά οι περισσότερες από τις επεμβάσεις που γίνονται και με ανοιχτή χειρουργική. Πολύ σημαντικό ρόλο παίζει η εμπειρία του χειρουργού στη λαπαροσκόπηση και η εξοικείωσή του με την τεχνική για να χειρουργεί με επιτυχία.

Τα πλεονεκτήματα της λαπαροσκόπησης είναι σημαντικά:

Η εποπτεία των διαφόρων ιστών είναι πολύ καλύτερη με αποτέλεσμα να επιτυγχάνεται ακριβέστερος χειρισμός και μικρότερες απώλειες αίματος.

Ο μετεγχειρητικός πόνος είναι μικρότερος, χρησιμοποιούνται λιγότερο ισχυρά αναλγητικά και ο ασθενής έχει ταχύτερη ανάρρωση και επάνοδο στις καθημερινές του δραστηριότητες. Επίσης το αισθητικό αποτέλεσμα είναι καλύτερο καθώς αποφεύγονται οι μεγάλες τομές του δέρματος. Τέλος οι μετεγχειρητικές επιπλοκές όπως λοιμώξεις, κήλη, χρόνιος πόνος και το ποσοστό δημιουργίας συμφύσεων είναι σημαντικά μικρότερες.

Με τη λαπαροσκοπική χειρουργική επιτυγχάνεται η ταχύτερη έξοδος από την κλινική, η μείωση των δαπανών και η ικανοποίηση των ασθενών ως προς το τελικό αποτέλεσμα.

 Όσον αφορά τα ογκολογικά αποτελέσματα αυτά είναι εφάμιλλα με την κλασική χειρουργική σύμφωνα με τις διεθνείς μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί.

Για τους λογούς αυτούς η λαπαροσκοπική χειρουργική καθιερώθηκε ως μέθοδος επιλογής για την αντιμετώπιση των χειρουργικών περιστατικών, σύμφωνα με τις υποδείξεις του  χειρουργού. Απαιτεί βεβαίως εμπειρία και υψηλή εξειδίκευση του χειρουργού στην λαπαροσκοπική τεχνική.

Ενδεικτικές λαπαροσκοπικές χειρουργικές επεμβάσεις:

 • Διερεύνηση χοληδόχου πόρου,
 • σκωληκοειδεκτομή,
 • αντιμετώπιση κήλης,
 • γαστροοισοφαγική  παλινδρόμηση,
 • κολεκτομή για καλοήθεις & κακοήθεις παθήσεις παχέος εντέρου,
 • αντιμετώπιση νοσογόνου παχυσαρκίας,
 • αντιμετώπιση αποφρακτικού ειλεού / συμφύσεων,
 • αντιμετώπιση καλοηθών & κακοηθών παθήσεων μαστού,
 • αντιμετώπιση γυναικολογικών παθήσεων & λαπαροσκοπική υστερεκτομή,
 • ογκολογική χειρουργική (σταδιοποίηση, παρηγορητική αντιμετώπιση),
 • αντιμετώπιση οξείας κοιλίας (περιτονίτιδα) και τραύματος,
 • διερεύνηση προβλήματος, λήψη ιστού ή υγρού για βιοψία, κ.λπ.
 • παγκρεατεκτομή,
 • γαστρεκτομή,
 • αντιμετώπιση γαστροδωδεκαδακτυλικού έλκους,
 • λαπαροσκοπική χειρουργική ήπατος.