Λαπαροσκοπική Χειρουργική Εντέρου

Η Λαπαροσκοπική Χειρουργική είναι μία καθιερωμένη τεχνική εδώ και 20 χρόνια για όλες τις εγχειρήσεις της κοιλιάς. Η Λαπαροσκοπική χειρουργική για παθήσεις του εντέρου, όπως καρκίνος, φλεγμονώδης νόσος, εκκολπωματίτις και άλλες έχει πολλά πλεονεκτήματα που έχουν αποδειχθεί σε πλήθος ερευνητικών μελετών, οι οποίες έχουν δείξει ότι:

  • είναι ασφαλής
  • έχει ταχύτερη ανάρρωση
  • έχει λιγότερες επιπλοκές
  • έχει καλύτερα ογκολογικά αποτελέσματα

Η Λαπαροσκοπική Χειρουργική για παθήσεις εντέρου είναι ο κανόνας σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες και τις ΗΠΑ.

Το Τμήμα Χειρουργικής Εντέρου - Ορθού διαθέτει την απαραίτητη εξειδίκευση και τεχνολογική υποδομή για να υποστηρίξει με Λαπαροσκοπική Χειρουργική όλες τις παθήσεις του εντέρου.