Λαπαροσκοπική εγχείρηση κοιλιοκήλης

Οι μετεγχειρητικές κοιλιοκήλες είναι πολύ συχνές σαν αποτέλεσμα λαπαροτομιών. Η διόρθωσή τους συνοδεύεται από επιπλοκές όπως, συλλογές, λοιμώξεις, τραυματισμούς εντέρου και πολλές υποτροπές.

Είναι σημαντικό να επιτύχει η πρώτη επιδιόρθωση της κήλης, διότι οι επιπλοκές προκαλούν αποτυχία της εγχείρησης και καθιστούν την κήλη μόνιμη με επίπτωση στην ποιότητα ζωής του αρρώστου.

Η Λαπαροσκοπική επισκευή της κοιλιοκήλης μειώνει τον πόνο, τον κίνδυνο λοιμώξεων και επιταχύνει την ανάρρωση.

Η επέμβαση γίνεται με λαπαροσκόπηση, κινητοποίηση και λύση των συμφύσεων και ακολούθως τοποθέτηση πλέγματος, το οποίο στερεώνεται στο τοίχωμα της κοιλιάς με ειδικά staples.