Ακτινοδιαγνώστης, Διευθυντής Τμήματος Γενικών Υπερήχων, Ιατρικό Ψυχικού

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Λάμπρου Σπυρίδων
Ακτινοδιαγνώστης
Covid-19
Προπληρωμή Test