Αγγειοχειρουργός, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

ΛΑΜΠΡΕΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Αγγειοχειρουργός