Αγγειοχειρουργός, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

ΛΑΜΠΡΕΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Αγγειοχειρουργός
Covid-19
Προπληρωμή Test