Χειρουργός Ουρολόγος, Εξειδικευμένος στη Ρομποτική Ουρολογία, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Λαμπανάρης Γεώργιος
Ουρολόγος