Χειρουργός Ουρολόγος, Διευθυντής Α' Ουρολογικής Κλινικής, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Λαμπανάρης Γεώργιος
Ουρολόγος
Covid-19
Προπληρωμή Test