Οφθαλμίατρος, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

ΛΑΛΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Οφθαλμίατρος
Covid-19
Προπληρωμή Test