Ορθοπεδικός, Επιστημονικός Συνεργάτης, Ιατρικό Περιστερίου

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Λακουμέντας Αντώνιος
Ορθοπεδικός