Ακτινοδιαγνώστης, Διευθύντρια Τμήματος Υπερήχων, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Κυριακοπούλου Κωνσταντίνα
Ακτινοδιαγνώστης