Ορθοπεδικός, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Κυριακίδης Θεοφύλακτος
Ορθοπεδικός