Αγγειοχειρουργός, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

ΚΤΕΝΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
Αγγειοχειρουργός
Covid-19
Προπληρωμή Test