Παιδοχειρουργός, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

ΚΡΥΣΤΑΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Παιδοχειρουργός