Παιδοχειρουργός, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

ΚΡΥΣΤΑΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Παιδοχειρουργός
Covid-19
Προπληρωμή Test